Drugi pozyskany w tym sezonie byk jelenia dla kol. Sebastiana Urbańczyka

20160924_073621

 

W dniu 24.09. 2016 na ternie Czatkowice Pola-Las, kol. Sebastian Urbańczyk pozyskał byka jelenia w II kl. wieku, masa tuszy 150 kg, waga wieńca 5,85 kg. Byk pozyskany z podchodu o godz. 6:30. Byk pilnował już swoich łań. Ponieważ jestem administratorem strony oczywiste, że nie wypada składać  sobie samemu gratulacji.

Darz Bór!!!

 

Jesienny Kurs dla Selekcjonerów – informacja ZO PZŁ we Wrocławiu

PZŁ

 

Informacja z Biura Zarządu Okręgowe PZŁ we Wrocławiu z dn. 06 września 2016r.:

 

“Zarząd Okręgowy PZŁ we Wrocławiu informuje o rozpoczęciu kursu dla selekcjonerów zwierzyny płowej.

Zgodnie z Ustawą Prawo Łowieckie z dnia 13.10.1995r. (Dz. U. Nr 147, poz. 713 z późn. zmianami )warunkiem uzyskania uprawnień selekcjonerskich jest:

  • posiadanie uprawnień podstawowych przez co najmniej 3 lata,
  • odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polski Związek Łowiecki,
  • złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Polski Związek Łowiecki.

Termin rozpoczęcia szkolenia: 08.10.2016 r. (sobota) godz. 9:00 w siedzibie tut. Zarządu.

Terminy wykładów:
08 – 09.10.2016 r.
15 – 16.10.2016 r.

Zajęcia w godzinach 9:00-16:00

Koszt kursu: 630 zł, w tym:

  • Wykłady,
  • Egzaminy: pisemny i ustny,
  • Materiały szkoleniowe: Łowiecki podręcznik selekcjonera, Zasady selekcji osobniczej, Katalog trofeów, Chronione gatunki zwierząt,  inne bieżące materiały,
  • Bufet kawowy.

Opłatę należy uiścić na konto ZO PZŁ we Wrocławiu nr: 07 1090 1522 0000 0000 5201 9093
Automatycznie po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie ZO PZŁ Wrocław uczestnik wpisywany jest na listę kursantów.

Po dokonaniu opłaty zapraszamy do sekretariatu tut. Zarządu po odbiór materiałów szkoleniowych.

UWAGA: Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na sali wykładowej kandydaci będą przyjmowani według kolejności wpłat.
W przypadku dokonania wpłaty a nie uczestniczenia w szkoleniu o zwrot wpłaconej kwoty należy ubiegać się pisemnie w terminie 1 m-ca od dnia zakończenia kursu. W przeciwnym razie wpłacona kwota nie będzie podlegała zwrotowi.

Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Zarządu Okręgowego: tel. (71) 340 08 58;

e-mail: zo.wroclaw@pzlow.pl

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

 

 

Anna Jaskurzyńska

Polski Związek Łowiecki

Zarząd Okręgowy we Wrocławiu

Ul. Wodzisławska 10B

52-017 Wrocław

Tel. (71) 340 08 58

http://wroclaw.pzlow.pl/