Walne Zgromadzenie członków Koła

wspolne

 

Dnia 24 czerwca 2017 roku, na terenie strzelnicy w Krotoszynie odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie członków Koła “Darz Bór.

Zebranie odbyło się planowo, a na rozpoczęciu zgłosiło się 41 członków, a więc zebranie z racji uzyskania kworum można było uznać za ważne. Otwarcia dokonał Prezes – kol. Artur Dyrcz, który to przekazał obrady prowadzącemu kol. Cezaremu Sierpińskiemu, wyłonionemu w drodze głosowania. Kolejno wybrano kol. Sebastiana Urbańczyka na Sekretarza Walnego Zgromadzenia oraz Komisję Skrutacyjną i Komisję Uchwał i Wniosków.  

Wysłuchaliśmy sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Na zebraniu dyskutowano nad proponowanymi uchwałami. W konsekwencji najważniejsze uchwały, które przyjęło Walne Zgromadzenie to m.in. przejęcie przez Koło obowiązku remontu ambon (dotychczas obowiązek ten spoczywał na członkach Koła, którym przydzielano ambony pod opiekę), obecnie ambony remontowane będą z budżetu Koła na zlecenie, pozostawiono także minimalną liczbę przepracowanych godzin w ilości 40, a nie jak planowano podniesienie do 50 godzin roboczych przypadających na każdego członka, który nie ukończył 65 roku życia. Dodatkowo ustalono stawkę za polowanie zbiorowe 20 zł od myśliwego członka , a nie 30 zł jak planowano (oprócz polowania Hubertowskiego oraz Wigilijnego, gdyż te są zwolnione z opłat). Pozostałe uchwały Walne Zgromadzenie uchwaliło zgodnie z treścią otrzymanych projektów. Żywa dyskusja dotyczyła kwestii ciągnika Koła – tutaj głos zabrał kol. Jan Błażutycz, który argumentował konieczność sprzedaży obecnego i zakupu nowego. Ostatecznie Walne Zgromadzenie zobowiązało Zarząd do podjęcia decyzji w tej sprawie. W trakcie obrad dyskutowano również nad propozycją uchwały Komisji Rewizyjnej zobligowującej Zarząd do przeprowadzania walnych zgromadzeń w siedzibie Koła. Ta propozycja w ostateczności została odrzucona, jednakże jak uzasadnił Prezes – kol. Artur Dyrcz, termin tegorocznego Walnego Zgromadzenia ustalono nieprzypadkowo tak późno, ponieważ Zarząd był w trakcie podpisywania umów m.in. dzierżawy obwodów i chcąc mieć do czasu walnego zamknięte sprawy formalne, podjął taką decyzję. To nie stoi oczywiście na przeszkodzie aby w przyszłym roku Walne Zgromadzenie odbyło się w miesiącu kwietniu w siedzibie Koła – gdyby w bieżącym roku odbyło się w Miliczu, wówczas w niedługim czasie (tydzień, dwa ze względu na brak terminów rezerwacji strzelnicy) zmuszeni bylibyśmy spotkać się ponownie w Krotoszynie na obowiązkowym przystrzeliwaniu. 

Obrady przebiegły dosyć sprawnie w czym niewątpliwie miał swój udział prowadzący kol. Cezary Sierpiński. Po ich zakończeniu zarządzono przerwę na posiłek, a następnie szkolenie  z zasad bezpieczeństwa na polowaniach które poprowadził instruktor kol. Mirosław Czyż ze strzelnicy w Krotoszynie. Na koniec odbyło się obowiązkowe przystrzeliwanie i trening strzelecki: trap, skit oraz konkurencje kulowe (dzik w przebiegu, rogacz).

Dziękujemy wszystkim członkom za udaną atmosferę i owocne obrady.

Zapraszam do obejrzenia fotorelacji.

 

Darz Bór!

 

Ostatnie spotkanie z dziećmi

100_1499

 

Nasi koledzy z Koła odbyli ostatnie spotkanie z dziećmi … ostatnie przed wakacjami.

 

W dniu 20 czerwca  2017 roku w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Miliczu odbyło się ostatnie przed wakacjami spotkanie kolegów myśliwych z naszego Koła z dziećmi w wieku przedszkolnym w ramach programu “Tropiciele Przyrody”. Dosyć liczna grupa , bo aż 56 dzieci miała okazję poznać mieszkańców lasu nie tylko za pośrednictwem slajdów, ale również nawet dotknąć niektóre z nich. Z zaciekawieniem słuchały opowieści o zwyczajach dzikich zwierząt kol. Tomasza Błażutycza oraz kol. Kazimierza Rataja, którzy zaprezentowali również odgłosy niektórych z tych zwierząt za pomocą profesjonalnych wabików. A więc dzieci nie tylko potrafią teraz las widzieć, ale także słyszeć. Dla jeszcze większego uprzyjemnienia dzieciom czasu, kol. Łukasz Karbowski przygotował zabawę edukacyjną, w której to dzieci miały za zadanie m.in. przypisywanie tropów odpowiednim zwierzętom i trzeba dodać, że spisały się w tym świetnie. 

Cieszy nas duże zainteresowanie ze strony szkół oraz przedszkoli naszą ofertą edukacyjną, którą świadczymy oczywiście non profit, z nadzieją, że ukształtuje ona u dzieci prawidłowy wzorzec, który w przyszłości uchroni je przed wypaczeniami i zakłamaniami ze strony ludzi, którym najwyraźniej takiej edukacji przyrodniczej w dzieciństwie zabrakło. Po wakacjach widzimy się ponownie…

 

Śniadanie we wspólnym gronie oraz goście z Okręgowej Rady Łowieckiej i Zarządu Okręgowego PZŁ we Wrocławu

www-resizer-pl_2520

 

Łowiectwo niesie za sobą nie tylko ogrom przeżyć i przygód na łonie natury, ale chęć integrowania się oraz potrzebę wspólnych spotkań, obcowania z ludźmi, których łączy ta sama pasja.

 

W dniach 02-03 czerwca b.r. po raz kolejny mieliśmy zaszczyt gościć w naszym Kole jak również w naszym łowisku znamienite osobistości z Okręgowej Rady Łowieckiej oraz Zarządu Okręgowego we Wrocławiu. Wizyta szanownych gości jest kolejną (poprzednia odbyła się w zeszłym roku) zorganizowaną na zaproszenie naszego Zarządu, mającą na celu przybliżenie walorów naszego łowiska oraz prezentację podjętych działań na jego rzecz, bo jak inaczej dobrze zaprezentować, jak nie w sposób expressis verbis ? 

W związku z powyższą okazją, Zarząd Koła zaprosił pozostałych członków na wspólne śniadanie, które odbyło się 03 czerwca 2017 na wiacie myśliwskiej Koła w Czatkowicach. Była to kolejna okazja do wspólnej dyskusji na tematy łowieckie, wspomnień oraz polemiki o aktualnych problemach Polskiego Związku Łowieckiego, Kół Łowieckich. Z pewnością była to okazja dla naszych członków, aby zamienić słowo z Kolegami, którzy odpowiadają za nadzór i koordynowanie działań na rzecz Polskiego Łowiectwa w naszym rejonie dawnego województwa wrocławskiego. Nie trzeba chyba dodawać, że atmosfera jak zawsze wszystkim się udzieliła, a i posilić było się czym.

Oby takich spotkań było więcej….

 

(fotografie wykonane celnym okiem kol. Tomasza Małeckiego)