80 nowych wysiadek “szwedek” w łowisku !!!

img_20171003_171920

 

Drogie Koleżanki i Koledzy !

 

W obecnym sezonie Zarząd Koła “Darz Bór” w Miliczu zakupił 80 nowych urządzeń łowieckich w postaci wysiadek typu “szwedka”. Ideą ustawiania tych niskich zwyżek jest nie tylko zwiększenie atrakcyjności polowania, ale przede wszystkim bezpieczeństwa na polowaniu zbiorowym. Polując z ambony wysiadki oddawane strzały przy zachowaniu regulaminowych odległości są zawsze zwrócone  torem ruchu balistycznego w kierunku ziemi, która stanowi “kulochwyt”, co jest szczególnie istotne podczas polowania na zwierzynę płową. Ponadto przy polowaniu na zwyżce znacznie poprawia się widoczność otaczającego terenu. Dodatkowym zamysłem jest możliwość obstawienia podczas polowania indywidualnego niewielkiego terenu przez grupę polujących razem kolegów (oczywiście z zachowaniem przepisów przy tego typu polowaniach), dzięki czemu nie będzie potrzeby wpisywania się na różne miejsca – koleżanki czy koledzy wyprawiający się razem na polowanie indywidualne przykładowo mogą się udać na miejsce “Dąbrowa Kępa” i polować osobno na każdej ze stron w myśl “komu bór darzy”.

 

img_20171003_175818

 

Fakt zakupienia wysiadek bardzo cieszy, ale aby służyły one myśliwym trzeba jeszcze wykonać prace w postaci ich ustawienia i przygotowania terenu (wyczyszczenia z zakrzewień). Niestety koledzy z Zarządu wciąż nie mogą liczyć na zwiększoną pomoc, dlatego też przypominają się chętnym członkom Koła o zgłaszanie się do kolegi Łowczego w celu pomocy w pracach związanych z rozwiezieniem i ustawieniem urządzeń. Do tej pory w prace bardzo zaangażowali się koledzy Paweł Kagan, Irek Tatarek i Tomasz Padewski, dzięki którym kilka wysiadek już znalazło swoje miejsce w łowisku. W dniu 03 października od godziny 16 do godziny 22 kolejnych 8 “szwedek” ustawili koledzy Szymon Lew, Wojciech Radomski i Sebastian Urbańczyk. Szczególne wyrazy podziękowania  należą się kolegom Irkowi Tatarkowi oraz Szymonowi Lew (nie będącemu członkiem naszego Koła) za użyczenie prywatnego sprzętu w postaci ciągników i naczep niezbędnych do transportu w/w urządzeń.

 

img_20171003_175519

 

Kolega Łowczy – Jarek Kołodziej, zachodzi za głowę  w czynionych działaniach na rzecz ochrony pól i co za tym idzie MAJĄTKU KOŁA. Nie może niestety liczyć na pełne zaangażowanie członków Koła czego przykładem jest ostatnie sobotnie pędzenie kukurydzy na Czarnogoździcach, na które zgłosiła się garstka, bo zaledwie 9 osób ! Koleżanki i Koledzy, chcąc korzystać swobodnie z dóbr jakie oferuje nam łowisko, spotykać się na bogato suto zastawionych biesiadach i minimalizować wkład finansowy członków w działalność Koła, musimy pamiętać, że bez naszego osobistego udziału w działaniach na rzecz ochrony pól nie będzie to możliwe, gdyż koszty związana z wypłatami odszkodowań skutecznie nas od tego planu odwiodą.  Apelujemy o mobilizację! 

Zostawiamy powyższe pod rozwagę naszych szanownych Koleżanek i Kolegów.

Darz Bór !!!

 

img_20171002_162227