Myśliwska Biesiada Milickiego Klubu Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich

dsc_0027

 

W dniu 12 maja 2018 roku na terenie wiaty myśliwskiej Koła Łowieckiego “Darz Bór” w Miliczu odbyła się biesiada Milickiego Klubu Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. 

 

Biesiada była pierwszą w historii Koła od niepamiętnych już czasów, a na pewno pierwsza ze wspomnianym Klubem. Jej głównymi inicjatorami byli: Prezes MK TMLiKPW pan Michał Folmer, a także nasz Kolega, którego osoby nie trzeba nikomu przedstawiać kol. Cezary Sierpiński, również członek MK TMLiKPW oraz Prezes Koła Łowieckiego “Darz Bór” w Miliczu kol. Artur Dyrcz.  Celem działalności MK TMLiKPW jest zrzeszanie osób, którym bliskie jest dziedzictwo historyczne, kulturowe i dzieje współczesne Lwowa i Kresów Wschodnich oraz upowszechnianie prawdy o ich dziejach poprzez pielęgnowanie dorobku historycznego tych ziem, jako integralnej części kultury i tradycji Rzeczpospolitej Polskiej. Wspominane Towarzystwo utrzymuje także bliskie kontakty z Polakami oraz organizacjami polskimi działającymi we Lwowie i na Kresach. Należy pamiętać, że Milicz po wcieleniu do Rzeczpospolitej Polskiej stał się miejscem przesiedleń polskiej ludności zamieszkującej przed wojną tereny wschodnie, stąd działalność wspomnianego klubu TMLiKPW ma duże znaczenie dla naszej lokalnej społeczności. 

Biesiada, która odbyła się na zaproszenie Koła Łowieckiego “Darz Bór’ pozwoliła zbliżyć do siebie dwie społeczności ludzi, dla których pasja, tradycja i kultura mają wielkie znaczenie. Podczas spotkania, koledzy w osobie Prezesa Koła kol. Artura Dyrcza, kol. Cezarego Sierpińskiego oraz kol. Ryszarda Rybarczyka przybliżyli zaproszonym naszą działalność, objaśniając zakres prowadzonej gospodarki łowieckiej, jak i samo łowiectwo. Nad ogniskiem czuwał kol. Ryszard Rybarczyk.  Cała biesiada trwała do późnych godzin wieczornych we wspaniałej atmosferze. Na koniec członkowie Milickiego Klubu Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w ramach rewanżu, złożyli propozycję spotkania z pozostałymi członkami naszego Koła na naszej świetlicy, gdzie zaprezentują historię terenów Milicza oraz jego ludności z wieloma ciekawostkami – myślę, że jest to bardzo interesująca propozycja dla naszych członków.

Prezes Koła kol. Artur Dyrcz obrał sobie za jeden z celów ocieplenie wizerunku myśliwych, członków Koła, poprzez wzajemną integrację z różnymi środowiskami (stowarzyszenia, kluby, organizacje). Tego typu inicjatywy są brakującym ogniwem w działalności Polskiego Związku Łowieckiego, o czym coraz częściej mówi się w naszym środowisku. Już w najbliższym czasie (w czerwcu) na terenie wiaty myśliwskiej naszego Koła odbędzie się kolejna biesiada, tym razem emerytów i rencistów Regionu Dolny Śląsk NSZZ “Solidarność”, którego członkami są m.in. byli pracownicy wrocławskiego Polaru. 

Tego typu inicjatywy jak wspomniana powyżej, pozwala przede wszystkim na aktywizacje  i ożywia naszą myśliwską wspólnotę. 

Miejmy nadzieję, że to dopiero początek…

Darz Bór!