Darz Bór dzieciom

ornament

piknik darz bór-1912

 

Koło Łowieckie „Darz Bór” już od wielu lat współpracuje z takimi organizacjami jak  ZHP oraz szkołami z naszego powiatu i powiatów ościennych. Cel nadrzędny współpracy z dziećmi i młodzieżą stanowi propagowanie tradycji łowieckich oraz kształtowanie świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

 

Wszystko zaczęło się w latach 80-tych ubiegłego wieku,  gdy Druh Bolek wraz ze swoją drużyną harcerską, corocznie organizował Rajd Hubertowski. Brali w nim udział harcerze oraz uczniowie z dawnej Szkoły Podstawowej nr 2 w Miliczu.

 

Uczestnicy różnymi sposobami, w zależności od pogody, docierali na uroczyste zakończenie polowania Hubertowskiego. Uczestniczyli w pokocie i dekoracji Królów polowania oraz Hodowcy (króla pudlarzy). Za udział w rajdzie otrzymywali od myśliwych pamiątkowe plakietki      i posilali się myśliwską grochówką. Niestety wraz ze śmiercią Bolesława Zaiczka nikt już nie kontynuował tej szlachetnej idei.

 

Z upływem czasu myśliwi reagując na sygnały płynące z różnych środowisk oraz instytucji, dotyczące chęci powrotu do wspólnych działań, zaczęli organizować akcje angażujące dzieci w zakresie działań proekologicznych. Wspólne spotkania połączono z poznawaniem tradycji łowieckich oraz specyfiki gospodarki łowieckiej. Początkowo działania edukacyjne  koordynowali myśliwi Stanisław Sokołowski oraz Mieczysław Karbowski.

 

Za sprawą kolegi Stanisława Sokołowskiego nawiązano współpracę ze Szkołą Podstawową w Czatkowicach. Stało się tradycją iż w Światowy Dzień Ziemi  uczniowie tej szkoły pomagają sprzątać tereny wzdłuż drogi prowadzącej do wiaty myśliwskiej  i stawu Czarny. W ramach podziękowania myśliwi corocznie rewanżują  się ciekawymi prelekcjami i poczęstunkiem przy ognisku.

 

Kilka lat temu,  myśliwi Tomasz Błażutycz i Łukasz Karbowski postanowili sprostać wciąż rosnącemu zainteresowaniu ze strony innych szkół. Nawiązali współpracę ze szkołami z powiatu milickiego i krotoszyńskiego, organizując pogadanki i prelekcje na tematy łowieckie. Od 2012 roku cyklicznie organizują spotkania z uczniami szkół podstawowych z Milicza, Czatkowic, Krośnic oraz Zdun. Myśliwi odwiedzają dzieci w szkołach jak również organizują zajęcia plenerowe na terenie kompleksu edukacyjnego „Wiata Czatkowice”.

 

Na potrzeby tych zajęć przygotowywane są specjalne materiały edukacyjne,  prezentacje multimedialne, wystawy trofeów łowieckich. Podczas cyklicznych spotkań nasi „mali” przyjaciele zawsze mogą liczyć na dużo ciekawych informacji i liczne niespodzianki.

 

Obecnie w pomoc w zakresie organizacji zajęć plenerowych dla dzieci i młodzieży zaangażowali się myśliwi: kolega Kazimierz Rataj – doświadczony myśliwy ,znany z talentu do gawędy myśliwskiej, kolega Karol Piechota-  sygnalista, który uświetnia spotkania sygnałami myśliwskimi; kolega Ryszard Rybarczyk uczestniczący na spotkaniach z labradorem, co zawsze budzi wiele emocji wśród uczestników oraz koleżanka Kasia Buniowska  opowiadająca o tym jak wygląda łowiectwo z perspektywy polującej  Diany.

 

W celu rozszerzenia działań, Koło Łowieckie, za sprawą Prezesa Artura Dyrcza nawiązało współpracę z myśliwymi organizującymi pokazy sokolnicze. Widowiskowe pokazy z udziałem różnych gatunków ptaków stanowią wspaniałą atrakcję  podczas spotkań z dziećmi.

 

1 sierpnia 2015 roku  zorganizowaliśmy I Myśliwski Piknik Rodzinny. Zaprosiliśmy lokalnych rolników z rodzinami oraz naszych przyjaciół i sympatyków łowiectwa. W pikniku wzięło udział ponad 50 dzieci, które z zaangażowaniem uczestniczyły w zabawach i konkursach powiązanych tematycznie z łowiectwem i Naszym Kołem.

 

W niedalekiej przyszłości planujemy wskrzeszenie Rajdów Hubertowskich oraz dalsze zacieśnienie współpracy ze szkołami.

 

Na każdych kolejnych spotkaniach z młodzieżą widoczne są sukcesy naszych działań. Dzieci rozpoznają mieszkańców naszych lasów, a nawet potrafią o nich opowiadać gwarą łowiecką. Podczas konkursów zaskakują nas coraz częściej swoją wiedzą na temat łowiectwa i ochrony przyrody. To wszystko motywuje Zarząd Koła do wspierania nowych inicjatyw zorientowanych na edukację łowiecka.

 

Takie działania oprócz statutowych celów zapewniają nam, jako myśliwym, nowych przyjaciół i sympatyków którzy odnoszą się ze zrozumieniem i szacunkiem do naszej pasji. Wspólnie budujemy świadomość ekologiczną nowych pokoleń…….Darz Bór !.

Comments are closed