Nowe Prawo Łowieckie weszło w życie z dniem 1 kwietnia b.r.

 

00075dn1dm1cjq5i-c122-f4

 

Szanowni Koleżanki i Koledzy,

 

ostatnimi czasy mocno zawrzało w środowisku polskich myśliwych za sprawą nowej ustawy Prawo Łowieckie. Dużym zaskoczeniem dla myśliwych było przede wszystkim wprowadzenie nowych zapisów różniących się diametralnie w stosunku do jeszcze całkiem niedawno przedstawianego projektu. W ostateczności najpierw Sejm, a następnie Senat przyjął ustawę Prawo Łowieckie z pominięciem wielu postulatów środowisk myśliwych.

W konsekwencji od dnia 1 kwietnia b.r. weszło w życie prawo zabraniające uczestnictwa w polowaniach dzieci i młodzieży w wieku do lat 18 (zdecydowana większość myśliwych wyrosła w tradycji łowieckiej przekazanej przez dziadków, ojców, a wprowadzony zakaz znacznie utrudnia formowanie prawidłowych postaw i zachowań u przyszłych myśliwych, a także doprowadzi do zaniku prawie stuletniej tradycji), zniesiono kary za utrudnianie i  przeszkadzanie w przeprowadzaniu polowań (odwrotnie proporcjonalne do wszelkich zasad bezpieczeństwa, bo zapis umożliwi przebywanie osobom postronnym na opolowywanym terenie nie zawsze przy świadomości polujących, zwiększając tym samym ryzyko nieszczęśliwych wypadków, nie wspominając że będzie to oczywiście nagminnie wykorzystywane przez stowarzyszenia osób deklarujących walkę z myśliwymi), a także uproszczono procedurę wyłączenia obszarów rolniczych z obwodu łowieckiego na pisemny wniosek rolnika złożony u odpowiedniego organu Starostwa Powiatowego (bez wymogu poświadczenia notarialnego) – pominięto w tej kwestii nawet takie argumenty myśliwych, które sugerowały ewentualne problemy z określaniem liczebności danego gatunku zwierzyny na wyłączonym z obwodu prywatnym terenie czy też dochodzeniem postrzałka – zwierzyna jak wiadomo w stanie wolnym jest własnością Państwa, a ewentualny zakaz wstępu na prywatny obszar uniemożliwi prowadzenie skutecznej gospodarki łowieckiej – podczas obrad komisji, legislator nie udzielił odpowiedzi na zadane przez przedstawicieli PZŁ pytanie, tym samym nie przedstawiono propozycji rozwiązania tego problemu.

Najwięcej na nowym prawie straciły polska kynologia myśliwska oraz sokolnictwo – zakazano m.in. szkolenia psów przy udziale żywych zwierząt (konkursy  zagrodowe), nie zostały także przyjęte argumenty strony przedstawicieli PZŁ, że tego typu szkolenia mają na celu m.in. poprawę bezpieczeństwa psów na polowaniach w celu zminimalizowania ryzyka  bezpośredniego kontaktu psa ze zwierzyną leśną (dochodzenia do zwierzyny w kontakcie bezpośrednim). 

Polski Związek Łowiecki, którego początki sięgają 1923 roku i do dzisiejszego dnia jest jedną z nielicznych już samodzielnych i samostanowiących organizacji o charakterze niezależnym i niesprywatyzowanym, realizującym zadania nałożone przez Państwo. Na chwilę obecną zarówno Zarządy wraz z Zarządem Głównym PZŁ oraz część środowisk polityków zadeklarowała zwrócenie nowej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego ze względu na jego niekonstytucyjne w naszej ocenie zapisy m.in. prawo do wychowywania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami. Nam pozostaje jedynie nadzieja i wspieranie w tych działaniach wspomnianych osób i instytucji.   

Powstanie tak skrajnych poglądów jest niestety wynikiem braku edukacji społeczeństwa w tym zakresie i zbyt długim okresem zamknięcia się Polskiego Związku Łowieckiego na działania i współpracę ze środowiskami społecznymi. Prowadzona przez naszych Kolegów z Koła łowiecka edukacja wczesnoszkolna jest świetnym przykładem potrzeby takiej współpracy. Propagujmy Polskie Łowiectwo nie tylko poprzez edukację, ale także naszą postawę. Niech to będzie dla nas dodatkowy impuls do pracy we własnych środowiskach i kreowania prawidłowego, pozytywnego wizerunku myśliwego opartego na faktach , a nie stereotypach. 

Poniżej zamieściłem tekst jednolity nowej ustawy Prawo Łowieckie, z którym każdy myśliwy ma obowiązek zapoznania się klikając na link:

prawo-lowieckie-2018

 

Darz Bór!

Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *