Nr 47

Obwód nr 47 jest skategoryzowany jako obwód leśny. Jego całkowita powierzchnia  wynosi 4718 ha, w tym obszar gruntów leśnych stanowi 2197 ha.  Obwód jest położony na terenie leśnictw Walkowo i  Kaszowo wchodzących w skład nadleśnictwa Milicz. Powierzchnia gruntów rolnych zagospodarowanych przez Koło wynosi 12,38 ha. W łowisku bytują stosunkowo licznie zarówno jelenie jak i daniele oraz sarny  i dziki.

Na terenie obwodu występują również: lisy, borsuki, kuny, tchórze, które  stanowią zagrożenie dla nielicznie występujących zajęcy oraz kuropatw – objętych  całoroczną ochroną.                                                                                                               

 W zakresie gospodarki łowieckiej istotny problem stanowi wysoki poziom zurbanizowania części obwodu łowieckiego przylegającej do granic administracyjnych miasta Milicza.  Utrudnia to regulowanie populacji dzików i drapieżników.

 

 .

Comments are closed