O nas

ornament

Wszystko zaczęło się 08 lipca 1953 roku, gdy dwudziestu pracowników ówczesnego rejonu Lasów Państwowych założyło Koło Łowieckie nr 2
w Miliczu ( i tą datę przyjmuje się za dzień założenia Koła Łowieckiego „Darz Bór” w Miliczu). W pierwszym okresie swojej działalności Koło nie posiadało żadnego obwodu łowieckiego, dopiero 08 listopada 1954 roku wydzierżawiono na okres dziesięciu lat obwód łowiecki nr 4 (Krośnice) oraz obwód łowiecki nr 5 (Miłochowice – Czarnogoździce).
Pierwszy Zarząd Koła tworzyli:

 • Prezes – Chrzan Antoni
 • Łowczy – Chudzik Edward
 • Z-ca Łowczego – Jeleński Władysław
 • Skarbnik – Nęcki Bolesław
 • Sekretarz – Stefanowicz Mieczysław
 • Z-ca Sekretarza – Różek Kazimierz

kro3
dzielenie
kro1
W miesiącu listopadzie 1959 roku na członka Koła przyjęto Kol. Włodzimierza Adamka, pierwszego myśliwego spoza pracowników administracji Lasów Państwowych. W dniu 29 stycznia 1960 roku w oparciu o ustawę łowiecką z miesiąca czerwca 1959 roku, Koło uchwaliło nowy statut zatwierdzony przez Wojewódzką Radę Łowiecką we Wrocławiu. Dnia 28 marca 1960 roku, Koło zmieniło nazwę na Koło Łowieckie „Darz Bór” w Miliczu, która obowiązuje do czasów dzisiejszych. Z uwagi na zwiększającą się ilość zwierzyny, której w początkowym okresie działalności Koła nie było za dużo, a co za tym idzie zwiększających się szkód i konieczności pozyskania środków finansowych na
zagospodarowanie obwodów łowieckich, od 1964 roku Koło udostępniło swoje tereny do polowania myśliwym zagranicznym. Piękne tereny milickich lasów i stawów położonych w dolinie rzeki Barycz w latach późniejszych były chętnie odwiedzane przez myśliwych zagranicznych z całego świata a głównie z Europy. W 1971 roku nastąpiła zamiana obwodu łowieckiego Krośnice-Pierstnica nr 33 (obecnie Kubryk) na obwód nr 34 Czatkowice, który obecnie wraz z obwodem Miłochowice-Czarnogoździce jest dzierżawiony przez Nasze Koło.
dzielenie
Aktualnie Koło gospodaruje na dwóch obwodach łowieckich:
– nr 47 – obwód leśny przylegający swoimi granicami do miasta Milicza,
– nr 48 – obwód polny obejmujący m.in. stawy Krośnice i Żeleźniki.
Łączna powierzchnia obwodów wynosi 9,17 tys. ha. Koło prowadzi gospodarkę rolną na powierzchni ponad 63 ha poletek łowieckich i łąk , z czego ok. 48 ha objętych jest programem dopłat rolno- środowiskowych w zakresie ochrony siedlisk lęgowych ptaków.
Ciężką pracą Kolegów Myśliwych, nasze Koło jest w posiadaniu majątku w postaci obiektu składającego się z biura Koła, magazynu oraz świetlicy, ciągnika z całym osprzętem do uprawy poletek oraz przyczepy do przewozu myśliwych na polowaniach.
W tym miejscu należy wspomnieć kolegę Henryka Rybarczyka długoletniego Łowczego, który przez 35 lat pełniąc tę funkcję w znacznym stopniu przyczynił się swoim zaangażowaniem
i pracą na rzecz Koła do umocnienia jego pozycji wśród Kół Okręgu Wrocławskiego oraz pomnożenia jego majątku. Za swą działalność został odznaczony Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej oraz Złomem a członkowie Koła nadali mu tytuł Honorowego Łowczego Koła. W tym czasie Prezesem Koła przez 23 lata był jego przyjaciel i stały towarzysz łowów kolega Andrzej Buliński, obecnie Honorowy Prezes Koła Łowieckiego, odznaczony Brązowym i Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej.
dzielenie
Należy wspomnieć iż Koło aktywnie uczestniczy we wszystkich przedsięwzięciach związanych z edukacją dzieci i młodzieży, organizując różnego rodzaju spotkania, pogadanki z uczniami szkół podstawowych z Milicza, Krośnic i Czatkowic. Nasi myśliwi z wielkim zaangażowaniem przedstawiają uczniom zagadnienia związane z łowiectwem oraz ochroną przyrody i naszych pięknych polskich lasów.
Za całokształt działalności nasze Koło w 2003 roku zostało odznaczone Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej, a 12 grudnia 2012 roku Złomem , najwyższym odznaczeniem Polskiego Związku Łowieckiego.
kro2
dzielenie
Od 2012 roku zaczęła następować pokoleniowa zmiana warty w szeregach Zarządu, a w 2014 roku ukształtował się obecnie funkcjonujący skład Zarządu Koła w osobach:

Prezes – kol. Artur Dyrcz
Łowczy – kol. Jarosław Kołodziej
Vicełowczy – kol. Dawid Pawlak (obw. łow. Nr 47)
Vicełowczy – kol. Tomasz Padewski (obw. łow. Nr 48)
Skarbnik – kol. Jan Padewski
Sekretarz – kol. Sławomir Kaczmarek

Są to młodzi wiekiem lecz ze znacznym stażem łowieckim koledzy, którzy z zapałem od pierwszych dni swojego urzędowania zabrali się do ciężkiej pracy na rzecz i chwałę Polskiego Łowiectwa oraz Naszego Koła.
dzielenie

Jednym z głównych celów priorytetowych nowego Zarządu Koła jest kształtowanie poprawnych relacji z właścicielami gospodarstw rolnych, mieszkańcami lokalnych społeczności i administracją państwową. W okresie ostatnich dwóch lat, przy zaangażowaniu wielu kolegów myśliwych wybudowano ponad 240 sztuk urządzeń łowieckich (ambon, wysiadek, paśników, lizawek) oraz zintensyfikowano działania na rzecz poprawy warunków bytowych zwierzyny i jednoczesnej ochrony upraw rolnych przed szkodami.
Zgodnie z rocznym planem łowieckim, w sezonie 2014/2015 pozyskano łącznie na dwóch obwodach łowieckich dzierżawionych przez Koło „Darz Bór”:
 • 40 szt. jeleni,
 • 7 szt. danieli,
 • 108 szt. saren,
 • 287 szt. dzików,
 • 42 szt. drapieżników,
 • 349 szt. ptactwa.
darzbor

.

Comments are closed