Skład Grup Gospodarczych w sezonie 2018 / 2019

Obwód 47

 

KASZOWO, MIŁOCHOWICE , KARMINEK, PRACZE, POSTOLIN           –         grupowy kol. Ireneusz Gryska:

 • kol. Karol Piechota
 • kol. Przemysław Dominiak
 • kol. Wojciech Radomski

WALKOWO, WĄBNICE           –         grupowy kol. Mariusz Dubicki:

 • kol. Tomasz Małecki
 • kol. Dariusz Stanisławski
 • kol. Paweł Bilarski

CZARNOGOŹDZICE, ŚWIEBODÓW, WIERZCHOWICE           –         grupowy kol. Józef Witek:

 • kol. Zdzisław Sokołowski
 • kol. Maciej Kędzia

 

Obwód 48

 

CZATKOWICE           –         grupowy kol. Wojciech Radziszewski:

 • kol. Zbigniew Madeja
 • kol. Seweryn Kagan
 • kol. Jan Keler
 • kol. Sebastian Urbańczyk

KOTLARKA           –         grupowy kol. Tomasz Błażutycz:

 • kol. Łukasz Karbowski
 • kol. Łukasz Pilipa
 • kol. Grzegorz Pietras
 • kol. Michał Dubicki
 • kol. Wojciech Małecki

Luboradów          –         grupowy kol. Sławomir Kaczmarek:

 • kol. Maciej Komar
 • kol. Janisław Kaczmarek

Żeleźniki          –         grupowy kol. Artur Maziakowski:

 • kol. Jan Jurczak
 • kol. Łukasz Chołodecki

Emilówka, Brzostówek, Brzostawa         –         grupowy kol. Zenon Trzmiel:

 • kol. Tomasz Kuliński
 • kol. Grzegorz Urbańczyk

Krośnice, Police – lewa strona, Dąbrowa         –         grupowy kol. Paweł Kagan:

 • kol. Paweł Kagan

Comments are closed